top of page

תוכניות עסקיות פדרליות:

 

ויזת סטארט-אפ - Start-up visa

 

המטרה העיקרית היא לקשר יזמים עם קבוצות משקיעים פרטיים של קנדה, ארגוני קרנות הון סיכון או חממות עסקיות.

 

הקריטריונים לקבלת לתוכנית הם:

1. העסק צריך להיות עסק חדש, מתוך כוונה להיות מופעל בקנדה

2. קבלת תמיכה מארגונים עסקיים ייעודיים

זכאות:

1. עסק מזכה

2. מכתב תמיכה

3. דרישות שפה CLB 5

4. כסף מספיק להסדר ראשוני בקנדה

5. אין שום כוונה להתגורר במחוז קוויבק.

עובדה מעניינת:

תוכנית זו מקבלת עד 5 שותפים עסקיים לעסק אחד.

אנו מציעים סיוע בהגשת מועמדות לחממות, כמו גם הפניה לעורכי הדין ורואי החשבון של חברות, יועצים פיננסיים לבניית התוכנית העסקית ודרישות אחרות הקשורות לתכנית.

 

מידע נוסף על ויזת הזנק:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html

 

תכנית לעצמאים

 

זו אינה הבחירה הפופולרית ביותר עבור יזמים, מכוון שהיא חלה רק על פעילויות כלכליות מוגדרות:

 

קריטריונים:

עצמאים בעלי ניסיון בתחום התרבות, ספורט או חקלאות, בעלי ניסיון, כוונה ויכולת רלוונטיים להיות עצמאים.

קטגוריה זו נקבעת על פי מערכת "מבוססת-נקודות", בה מקבלים לאנשים מספר מסוים של נקודות בהתאם לנסיון והישגיהם ועל סמך הגורמים הבאים:

1. ניסיון רלוונטי

2. גיל

3. השכלה

4. שפה

5. הסתגלות

 

על הפונים לאסוף מינימום 35 נקודות.

 

זכאות:

מינימום שנתיים של ניסיון רלוונטי במהלך 5 השנים האחרונות.

הדרישות שונות במקצת עבור קטגוריות שונות של המועמדים העצמאים (תרבות, ספורט, חקלאות).

 

מידע נוסף על התוכנית לעצמאים:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/self-employed.html

Home  Immigration  Business Immigration  >  Federal Business

bottom of page