top of page

Home  >  Family  >  Parents

אתה יכול להגיש בקשה להביא את הוריך לקנדה כמבקרים או לתת חסות לתושבות הקבע שלהם. זמני ההמתנה לחסויות הורים ארוכים, ולכן אנשים רבים יביאו את הוריהם לקנדה כמבקרים בזמן שהם ממתינים לעיבוד בקשת החסות.


 

סופר ויזת והבאת הוריכם לקנדה כמבקרים


 

יש קטגוריית מבקרים מיוחדת להורים ולסבים וסבתות הנקראת סופר ויזה. כמה דרישות סופר ויזה זהות לאשר ויזות מבקר, כולל קשרים למדינת-הבית ומטרת הביקור; עם זאת, ישנם גורמים נוספים המעט שונים.

 

ראשית, הורים וסבים אשר פונים  קשורים לילד או נכד שהוא אזרח קנדי ​​או תושב קבע. אם אתה תושב זמני בקנדה, הוריך יצטרכו להגיש בקשה לקטגוריית ויזת המבקרים הכללית. כמו כן, סופר ויזה מיועדת רק להורים ולסבים וסבתות, לא לקרובים אחרים.

 

שנית, יש צורך בהוכחת יכולת כלכלית לתמוך בשהיית קרוב המשפחה. הילד או הנכד בקנדה צריכים להפגין שהם עומדים ברף הכנסה מינימלי ולמסור הצהרה שמציינת שהם יכולים לתמוך בשהיית הוריהם. ממשלת קנדה מגדירה  מינימום הכנסות , בהתבסס על גודל המשפחה, ומפרסמת אותם באתר שלה. הדרישות מתעדכנות מדי שנה ולכן חשוב לבצע בדיקה כפולה לפני הגשת מועמדות.

 

הוריך יצטרכו לעבור בדיקה רפואית להגירה ולכסות ביטוח רפואי קנדי ​​תקף למשך שנה לפחות. ישנם ספקי ביטוח קנדים רבים המספקים כיסוי במחירים שונות.

bottom of page