top of page

Home  >    Immigration  >  Study Path to PR

Circular Library

מסלול מלימודים לתושבות קבועה בקנדה


 

כולנו מודעים לכך שקשה הרבה יותר להגר לקנדה בימינו, וזה לא סוד שאנשים רבים בוחרים לפלס את דרכם לקנדה הרצויה דרך מוסד לימודי, בעוד ברוב המקרים מקווים להצעת עבודה בקנדה.

 

זה אינטרס קנדי ​​לשמור על אנשי מקצוע צעירים, שאפתניים, בעלי השכלה גבוהה ומיומנים. בעוד שחלק מהמועמדים יוכלו להגיש מועמדות דרך תכנית Express Entry, לאחר שיסיימו את השכלתם בקנדה ויאספו מספיק נקודות כדי להיבחר, ​​אחרים יוכלו לעשות זאת רק עם המינוי לפרובינציה.

 

להשלמת ההשכלה הקנדית יתווספו הנקודות הבאות לפרופיל Express Entry שלך:

 

השכלה על-תיכונית בקנדה - תעודה של שנה-שנתיים - 15 נקודות

השכלה על-תיכונית בקנדה - תעודה של שלוש שנים ומעלה - 30 נקודות

 

למידע: https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=514&top=15

 

בהמשך נדון באפשרויות, המסופקות על ידי המחוזות הקנדיים לתמיכה בפונים.

bottom of page