top of page

Home  >  Family  >  Parents  >  Super Visa

סופר ויזה 

 

זוהי ויזה מיוחדת, שניתן להנפיק להוריהם וסביהם של אזרחי קנדה או תושבי קבע.

 

ויזה זו מאפשרת להורים ולסבים וסבתות לשהות עם ילדיהם בקנדה עד שנתיים בכל פעם. זוהי ויזה מרובת כניסה, המאפשרת כניסות מרובות לקנדה לתקופה של עד 10 שנים.

 

קריטריונים לזכאות:

 

1. על הילד או הנכד למסור מכתב הזמנה הכולל את הדברים הבאים:

• הבטחה לתמיכה כספית למשך ביקורכם

• הרשימה ומספר האנשים במשק הבית של אדם זה

• עותק של אזרחותו הקנדי של אדם זה או מסמך תושב קבע

 

2. יש ביטוח רפואי מחברת הביטוח הקנדית שהוא:

• תקף לשנה לפחות מיום הכניסה

• לפחות 100,000 $ כיסוי

• יש הוכחה לכך שהביטוח הרפואי שולם (הצעות מחיר אינן מתקבלות)

 

3. להגיש בקשה מחוץ לקנדה

4. לעבור בדיקה רפואית

 

למידע:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/parent-grandparent-super-visa/eligibility.html

bottom of page