top of page

Home  >  Family  >  Parents  >  Parental Sponsorship

חסות הורים- SPONSORSHIP

 

באמצעות תוכניות חסות הורים, אזרחים קנדים ותושבי קבע יכולים לתת חסות להוריהם עם הילדים, הסבים והסבתות התלויים, כדי לאפשר להם להגיע לקנדה ולקבל תושבות קבע.

 

על מנת שאזרח קנדה או תושב קבע יתמוך בהוריו עליו להוכיח את זכאותו:

 

1. להיות בן 18 לפחות

2. לגור לצמיתות בקנדה

3. יש מספיק כסף כדי לתמוך בהורים ולהוכיח זאת עם הוכחת הכנסה: 

https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1445&top=14

 

למידע:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/sponsor-parents-grandparents/eligibility.html


 

מצד שני, ההורים, הסבים והילדים התלויים שלהם (מתחת לגיל 22) יצטרכו להוכיח את קבילותם על ידי ביצוע: אישורי משטרה, ביומטריה ובדיקות רפואיות כשיתבקשו.

התוכנית עוברת שינויים מדי שנה. לדוגמה, בשנת 2019 התכנית אפשרה כ -20,000 בקשות מרחבי העולם, שהוגשו באופן מקוון. התוכנית זכתה לביקורת רבה בגלל הסוגיות הטכניות ומכיוון שהכמות המותרת של הבקשות הוגשה תוך פחות מעשר דקות.

על ידי ממשלת קנדה הוכרז כי התוכנית תשתנה בשנת 2020.

 

לחדשות ועדכונים בנוגע לתכנית, אנא עיין בהמשך: https://www.canada.ca/he/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/sponsor-parents-grandparents.html

bottom of page