top of page

Home  >  Temporary Immigration  >  Work Permit  >  Owner Operator

OWNER OPERATOR

 

זהו אחד מהנתיבים הפופולאריים ביותר בתקופה האחרונה, מכיוון שהוא נותן ליזם המנוסה אפשרות לקבל היתר עבודה ספציפי למעסיק בקנדה, כדי לקבל ניסיון קנדי מבוקש.

 

ישנן שתי קטגוריות עיקריות:

 

מבוסס על LMIA - מערכת הערכת השפעה של ההגירה על שוק עבוד

 

למרות שלקבלת היתר עבודה נדרש LMIA, לא קיימת דרישת פרסום של המשרה המבוקשת ולוקח הרבה פחות זמן מאשר ה- LMIA הרגיל.

 

פטור מ- LMIA

 

על מנת להיות זכאי להיתר עבודה מסוג זה, על המבקש להפגין כוונה להפעיל עסק בקנדה, שייצור או ייחזק:

• יתרונות חברתיים, תרבותיים או כלכליים משמעותיים,

או

• משרות לאזרחים קנדים או תושבי קבע של קנדה

 

עובדה מעניינת (!):  אם התפקיד הוא NOC O (ניהולי, מנהלי) או NOC A (רמה מקצועית) יתכן שאתה זכאי לעיבוד בקשות תוך שבועיים.

 

זכאות:

 

1. ניסיון ניהולי

2. כספים לרכישה / פתיחה של תאגיד בקנדה

3. כישורי שפה טובים

4. שליטה בעניין בעסק: למעלה מ- 50% מהמניות שלא ניתן להשתחרר מהן.

 

חשוב להבין כי לאחר שעבד בקנדה במשך שנה, עשוי המבקש להבטיח  בין 50 ל200 נקודות נוספות בשל הצעת העבודה בתפקיד הניהולי ויכול להיות זכאי להגיש מועמדות לסטטוס תושב קבע במסגרת Canadian Experience Class.

bottom of page