top of page

Home  Immigration  Business Immigration  >  Provincial Business

תוכניות יזמות פרובינציאליות:


 

נובה סקוטיה

 

פרויקט ליזמים

 

פרויקט זה מיועד לבעלי עסקים מנוסים או למנהלי עסקים בכירים המעוניינים לגור בנובה סקוטיה. עליהם לפתוח עסק חדש או לקנות עסק קיים ולהשתתף באופן פעיל בניהול השוטף של העסק.

 

המועמד המצליח יקבל אישור עבודה ואחרי שהוא מפעיל את העסק לפחות שנה, עשוי להיות מועמד לסטטוס תושב קבע.

 

למידע וזכאות: https://novascotiaimmigration.com/move-here/entrepreneur/


 

אונטריו

 

פרויקט ליזמים

 

פרויקט זה מיועד ליזמים מחוץ לקנדה המעוניינים לפתוח עסק חדש או לקנות עסק קיים באונטריו.

 

זה נותן ליזם (ועוד שותף עסקי זר אחד) את האפשרות להיות מועמד לתושבות קבע ברגע שהעסק שלהם הוקם באונטריו. ראשית, היתר העבודה יונפק.

 

למידע: https://www.ontario.ca/page/oinp-entrepreneur-stream

 

לדרישות חובה:

 https://www.ontario.ca/page/oinp-entrepreneur-stream#section-2;

https://www.ontario.ca/page/oinp-entrepreneur-stream#section-3


 

ניו - ברונסוויק

 

פרויקט ליזמים

 

הפרויקט היזמי של ניו ברנזוויק מיועד לבעלי עסקים מנוסים ומנהלים בכירים המעוניינים להפוך לתושבי קבע על ידי בעלות על עסק בניו ברונסוויק וניהולו תוך כדי מגורים בפרובינציה.

 

למידע: https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/becoming_an_immigrant-entrpreneur/content/program-summary.html


 

מניטובה

 

פרויקט המשקיעים העסקיים המחודש (BIS) יחליף את קטגוריית ההגירה העסקית הנוכחית PNP-B  BIS מאפשר למניטובה לגייס ולמנות משקיעים ויזמים עסקיים מוסמכים מרחבי העולם שיש להם כוונה ויכולת לפתוח או לרכוש עסקים במניטובה. חדש: הפונים לא יידרשו להגיש פיקדון בסך 100,000 $ לממשלת מניטובה.

 

1. מסלול היזם

 

זה מאפשר למניטובה לגייס ולמנות אנשי עסקים מוסמכים מרחבי העולם שיש להם כוונה ויכולת לעבור למניטובה ולהקים, לרכוש עסק או להיות שותפים בעסק קיים תוך 24 החודשים הראשונים להגעתם לקנדה בעזרת היתר עבודה זמני.

למידע ודרישות: http://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/mpnp-for-business/#1

 

2. מסלול משקיעים בחווה חקלאית

 

הנתיב מיועד לאנשים עם ניסיון עסקי מוכח בחקלאות, עם הון מספיק וזמין להשקעה, ומתכוונים להקים ולהפעיל פעילות חקלאית במניטובה הכפרית.

 

מצפים כי מועמדים מצליחים שפנו לתוכניות פרובינציאליות ליוזמים (FIP) יקימו עסק חקלאי במניטובה הכפרית שייצרו מוצרים ראשוניים התואמים את ענף החקלאות הנוכחי של המחוז. סוג הפעולה וההשקעה חייבים להתאים לסטטיסטיקה המחוזית ולהיות רלוונטיים לתעשייה החקלאית של מניטובה. פעולות חקלאיות-עסקיות שאינן מייצרות מוצרים ראשוניים עשויות להיות זכאיות לנתיב היזמים.

 

למידע: http://www.immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/mpnp-for-business/#2


 

קולומביה הבריטית

1. ההגירה ליזמים - הפיילוט האזורי

 

תוכנית זו מתמקדת במשיכת יזמים מרחבי העולם להקים עסקים בישובים אזוריים. זה יעזור לענות על צרכי הפיתוח הכלכלי של הקהילות ולעודד השקעות מחוץ לאזורים עירוניים.

 

למידע: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/Entrepreneur-Immigration-Regional-Pilot

הקריטריונים של הפונה: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/Entrepreneur-Immigration-Regional-Pilot#anchor4


 

2. ההגירה ליזמים - קטגוריית בסיס

 

תוכנית זו דומה לפיילוט האזורי, אולם הדרישות גבוהות יותר.

למידע ודרישות התוכנית: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/Program-Requirements

 

ססקצ'באן

 

ישנה מערכת ציונים פנימית לבחירה של מועמדים הטובים ביותר.

למידע: https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/entrepreneur-and-farm-categories/applicants-entrepreneurs#section1

 

אלברטה

 

פרויקט איכרים עצמאים

 

מועמדים עם כישורי ניהול משק עשויים להיות מסוגלים להגיש מועמדות תחת קטגוריה זו.

למידע: https://www.alberta.ca/ainp-selection-criteria.aspx#toc-3

bottom of page