top of page

Home  Immigration  >  Skilled Immigration  >  Provincial Programs  >  With Job Offer

מרבית התוכניות המועמדות לפרובינציה מאפשרות הגשת בקשה לסטטוס תושב קבע תחת זרמים פרובינציאליים בלבד באמצעות הצעות עבודה, שהונפקו על ידי המעסיקים הקנדיים.

תוכניות אלו מוגשות באופן מקוון ועל מנת להשתתף,על המועמד להיות זכאי להיכנס למאגר Express Entry. עיין ב-Express Entry לדרישות כלליות.

 

לאחר כניסה לרשימה ובחירתם על ידי המחוז, יוענקו למועמד 600 נקודות נוספות.

 

להלן תוכניות שאינן דורשות ניסיון לימודי או עבודה קודמת במחוז, אולם הן דורשות את הצעת העבודה:

 

אונטריו

 

1. הצעת עבודה ממעסיק - פרויקט לעובדים מיומנים לפי דרישת המחוז

 

תכנית זו מעניקה לעובדים זרים עם הצעת עבודה במקצועות ביקוש ספציפיים, כמו בחקלאות, בנייה, הובלות או עבודות טיפול בחולים ומבוגרים, את האפשרות להגיש מועמדות לגור ולעבודה קבועה באונטריו.

 

יש דרישות ל:

1. הצעת עבודה- https://www.ontario.ca/page/oinp-employer-job-offer-demand-skills-stream#section-2

 

2. מועמדים- https://www.ontario.ca/page/oinp-employer-job-offer-demand-skills-stream#section-3

 

3. מעסיקים- https://www.ontario.ca/page/oinp-employer-job-offer-demand-skills-stream#section-4

2. הזדמנות עבודה למעסיק - הצעת עבודה לעובדים זרים

 

זה נותן לעובדים זרים עם הצעת עבודה במקצוע מיומן בדרגת מיומנות 0 או ברמת מיומנות A או B של הסיווג הלאומי התעסוקתי (NOC), את ההזדמנות להגיש מועמדות לגור ולעבודה קבועה באונטריו.

 

ישנן דרישות ל:

1. הצעת עבודהhttps://www.ontario.ca/page/oinp-employer-job-offer-foreign-worker-stream#section-2

 

2. מועמד הפונה: https://www.ontario.ca/page/oinp-employer-job-offer-foreign-worker-stream#section-3

 

3. מעסיקים: https://www.ontario.ca/page/oinp-employer-job-offer-foreign-worker-stream#section-4


 

קולומביה הבריטית

 

במחוז קיימת מערכת חישוב פנימית בנוסף ל-Express Entry. לפרטים, עיינו ב: מדריך לתכנית

BC PNP Skills Immigration and Express Entry BC program guide.

 

בנוסף לדרישות ה- Express Entry, ישנו חישוב פנימי בתוך המחוז. אנו ממליצים תמיד להתייחס גם למידע הנוגע להגרלות קודמות של מועמדים.

 https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Invitations-to-Apply

יש כמה דרישות למעסיקים שמעוניינים לתמוך במועמד: לדרישות המעביד: 

 

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provinsial-Nominee-Program/Employer- Requirements

 

1. עובדים מיומנים

 

הכלכלה הצומחת של קולומביה הבריטית מצריכה עובדים מיומנים בעיסוקים בביקוש רב. 

The Express Entry BC - קטגוריה של עובדים מיומנים של תוכנית המועמדים לפרובינצייה  היא דרך מהירה יותר להשיג מקום מגורים קבוע בקולומביה הבריטית. 

 

כדי להיות זכאי, תחילה עליך לקבל הצעת עבודה תקפה מטעם מעסיק המחוזי. אתה צריך גם הכשרה וניסיון רלוונטי.

 

לדרישות המועמד: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Express-Entry-B-C/EEBC-Skilled-Worker

 

2. אנשי מקצוע בתחום הבריאות

 

קולומביה הבריטית זקוקה ליותר אנשי מקצוע בתחום שירותי הבריאות. The Express Entry BC  - קטגוריה מקצועית בתחום הבריאות של התוכנית PNP המועמדת למחוז קולמביה הבריטית מסייעת לרופאים כלליים, מומחים, אחיות ואנשי מקצוע אחר בתחום הבריאות לבנות את כישוריכם העיקריים לעבודה במחוז ולקבל סטטוס תושב קבע.

 

בנוסף לתנאי Express Entry, על המועמדים המצליחים לקבל גם הצעה לעבודה במשרה מלאה וקבוע מרשות לבריאות הציבור כ: רופא, מומחה, אחות מוסמכת, אחות פסיכיאטרית רשומה, מטפלת או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות.

 

למידע הנוגע לדרישות הזכאות של המועמדים ומידע נוסף על התוכנית:  https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-BC/BC-PNP-Express-Entry-BC/Express-Entry-Health-Care-Professional 

 

3. BC PNP - פרויקט פיילוט טכנולוגי

 

בקולמביה הבריטית תחום הטכנולוגיה הוא המניע העיקרי לצמיחה כלכלית של המחוז, כאשר תעסוקה בהיי טק נמצאת ברמה הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם. הביקוש לכישרון בתחום הטכנולוגי של המחוז גדל מהר יותר מההיצע.

 

סדר העדיפויות של משרד התעסוקה, פיתוח כלכלי ותחרותיות כולל הקמת קולמביה הבריטית כמיקום מועדף לטכנולוגיות חדשות ומתפתחות, מה שמגדיל את הצמיחה של חברות היי טק במחוז והסרת חסמים למשיכת עובדים מיומנים.

 

לא כמו שאר התוכניות במסגרת PNP BC, זרם זה מאפשר הגירה עם דרישות זכאות מופחתות: מספיקה הצעת עבודה קבועה במשרה מלאה לשנה אחת.

 

לרשימת העיסוקים והמידע הזכאים לתכנית: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/BC-PNP-Tech-Pilot

 

4. פרויקט לעובדים במיומנות בינונית

 

תוכנית זו תאפשר לעובדים עם ניסיון תקף בתחום תיירות / אירוח, הובלות לטווח רחוק או איבוד מזון להשיג בקשה לסטטוס תושב קבע בקולומביה הבריטית. על המועמד להבטיח הצעה לעבודה במשרה מלאה וקבועה ממעסיק המחוזי.

 

למידע ודרישות: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Skills-Immigration/Entre-Level-and-Semi-Skilled

 

לדרישות המעביד: https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Employer- Requirements


 

נובה סקוטיה

 

1. סדרי עדיפויות בשוק העבודה לרופאים

 

תחת פרויקט זה, הפרובינציה מאפשרת לרופאים להגיש מועמדות באמצעות מערכת הפדרלית Express Entry. רק מועמדים עם הצעה מאושרת מטעם רשות הבריאות של נובה סקוטיה או ממרכז הבריאות IWK המקבלים מכתב עניין ממשרד ההגירה של נובה סקוטיה יכולים להגיש מועמדות.

 

למידע:

 https://novascotiaimmigration.com/move-here/labour-market-priorities-physicians/

 

2. פרויקט לרופאים

 

הפרויקט הזה מסייע לרשות הבריאות של נובה סקוטיה (NSHA)     ומרכז הבריאות איזאק וולטון קילם (IWK) - להעסיק רופאים כלליים, רופאי משפחה ורופאים מומחים שיעבדו בנובה סקוטיה. הפרויקט מסייע ל- NSHA ו- IWK לגייס ולשמור על רופאים עם הכישורים הנדרשים לתפקידים שלא הצליחו למלא בעזרת תושבי קבע או אזרחים קנדיים.

 

למידע:

 https://novascotiaimmigration.com/move-here/physician/

 

3. עובד מיומן

 

פרויקט לעובדים מיומנים מסייע למעסיקים לגייס עובדים זרים וסטודנטים בינלאומיים בוגרי לימודיהם אשר נדרשים לכישוריהם בנובה סקוטיה. מעסיק יכול לשכור עובדים זרים רק לתפקידים שלא הצליחו למלא בעזרת תושבי קבע או אזרחים קנדיים.

 

למידע: https://novascotiaimmigration.com/move-here/skilled-worker/

 

4. עיסוקים מבוקשים

 

פרויקט העיסוקים בביקוש מתמקד במקצועות NOC C באופן ספציפי, עיסוקים ברמת מיומנות בינונית הנמצאים בביקוש גבוה בשוק העבודה בנובה סקוטיה. משרד ההגירה מזהה עיסוקים בביקוש על סמך מידע בשוק העבודה. רשימת העיסוקים הזכאים עשוייה להשתנות מדי פעם.

זרם זה פתוח למי שהצליח להשיג הצעה לעבודה קבועה במשרה מלאה ממעסיק בנובה סקוטיה כנהגי משאיות או אחיות.

 

למידע: https://novascotiaimmigration.com/move-here/occupations-in-demand/


 

5. דרישת עובדים בנובה סקוטיה: Express Entry

 

פרויקט זה בוחר אנשים מיומנים מאוד המעוניינים להתגורר בנובה סקוטיה לצמיתות. למועמדים יש סיכוי טוב למצוא במהירות עבודה בשוק העבודה של נובה סקוטיה.

 

משרד ההגירה של נובה סקוטיה שומר לעצמו את הזכות לשקול רק סוגים מסוימים של עיסוקים לצורך המינוי, בהתאם לצרכי שוק העבודה הנוכחיים.

 

למידע:

 https://novascotiaimmigration.com/move-here/nova-scotia-demand-express-entry/

 

אי הפרינס אדווארד (PEI)

1. PEI- Express Entry

 

ישנן שני דרכים לתושבות קבע ב-PEI דרך קטגוריית Express Entry, תלוי אם יש לך הצעת עבודה ב- PEI או לא. עדיפות תינתן למועמדים הגרים ועובדים ב- PEI.

 

למידע: https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/pei-express-entry

 

2. עובדים מיומנים מחוץ לקנדה

 

פרויקט העובדים המיומנים ל- PEI הוא מונע על ידי מעסיקים, ומאפשר למעסיקים באי למלא תפקידים ברמת מיומנות גבוהה שאינם יכולים למלא דרך שוק העבודה המקומי.

 

למידע: https://www.princeedwardisland.ca/en/information/office-immigration/skilled-workers-outside-canada


 

ניו פאונדלנד ולברדור

 

עובד מיומן Express Entry

 

כדי להשתתף במסגרת תוכנית זו על המועמדים להיות רשומים ברשימות Express Entry ולקבל הצעת עבודה ברמה גבוהה של מיומנות ממעסיק בניו פאונדלנד ולברדור.

 

למידע: https://www.gov.nl.ca/immigration/immigrating-to-newfoundland-and-labrador/provincial-nominee-program/applicants/express-entry-skilled-worker/


 

ניו - ברונסוויק

 

פרויקט עובד מיומן

 

על המועמדים לעמוד בדרישות הזכאות המינימליות של התוכנית, להגיש הצעה אמיתית להעסקה ממעסיק ניו-ברנזוויק ויש להם את הכוונה המלאה לחיות ולעבוד במחוז על בסיס קבוע.

 

למידע:

https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/immigrating/content/HowToImmigrate/NBProvincialNomineeProgram.html

למידע הנוגע לאירועי הגיוס:

https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/immigrating/content/HowToImmigrate/NBProvincialNomineeProgram.html


 

טריטוריות צפון מערב (NWT)

 

פרויקט המונע על ידי מעסיק

 

פרויקט זה מסייע למעסיקים להעסיק עובדים נדרשים ומיומנים באופן קריטי, ומסייע לעובדים להשיג בקשה לסטטוס תושבות קבע בקנדה באמצעות שלוש קטגוריות תכנית. כדי שזרם זה יעבוד, תחילה על המועמד לקבל הצעת עבודה ממעסיק NWT.

 

למידע: https://www.immigratenwt.ca/en/employer-driven-stream

 

1. עובדים מיומנים

 

קטגוריית עובדים מיומנים מסייעת למעסיקים למשוך אנשים מוסמכים אם יש מחסור בעובדים לעבודות ב- NWT הדורשות השכלה פורמלית, הכשרה מיוחדת או את שניהן.

 

כדי להיות זכאים, אזרחים זרים צריכים להיות מסוגלים להוכיח שיש להם הכשרה, ניסיון והשכלה כדי למלא את צרכי תיאור התפקיד. על העובד המיומן להיות בעל ניסיון של שנה אחת במשרה מלאה בעיסוק הרלוונטי.

 

למידע: https://www.immigratenwt.ca/en/skilled-workers

 

לדרישות הזכאות: https://www.immigratenwt.ca/en/skilled-worker-express-entry-guidelines

 

2. Express Entry

 

Express Entry עוזרת למעסיקים לאתר עובדים מיומנים על ידי מעקב מהיר אחר פניות לתושבות קבע. לאחר אישורו על ידי המעסיק, המועמד יקבל 600 נקודות בתוך מאגר Express Entry.

 

למידע: https://www.immigratenwt.ca/en/express-entry-systems

 

לדרישות הזכאות:

https://www.immigratenwt.ca/en/skilled-worker-express-entry-guidelines


 

יוקון

 

בעלי עסקים ביוקון יכולים להגיש בקשה לתכנית מועמדות יוקון כדי להעסיק עובדים זרים כאשר עסקיהם אינם יכולים למלא תפקיד קבוע במשרה מלאה בעזרת קנדי ​​או תושב קבע. ממשלת יוקון אינה מגייסת עובדים מטעם עסקים ביוקון.

 

למידע: https://yukon.ca/en/doing-business/yukon-nominee-program/apply-hire-foreign-worker-yukon

לדרישות הזכאות: https://yukon.ca/iw/eligibility-hire-foreign-worker

 

 ססקצ'באן

 

הצעת עובדה לעבודים מיומנים זרים

 

למידע: https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/igrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/international-skilled-worker-with-employment-offer 

 

זכאות להשתתפות: https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/igrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/assess-your-eligibility#JobOfferRequirements

עובדי שירותי בריאות בססקצ'ואן

 

ססקצ'ואן השיקה פרויקט חשד למציאת עובדי בריאות מתאימים למחוז (EOI).

תהליך הגשת ה-EOI אינו בקשה ל-SINP (תוכנית המועמדים להגירה בססקצ'ואן), אלא טופס בקשה מקדימה המאפשרת למועמדים להגיש אונליין טופס המציין שהם מעוניינים לעבוד במקצוע נבחר בתחום הבריאות בססקצ'ואן.

ססקצ'ואן תבדוק את הכישורים שלהם ואם יש לכם את הכישורים שמעסיק מחפש, המחוז ייצור איתכם קשר עם מידע כיצד להגיש בקשת עבודה.

כדי להגיש EOI אתם צריכים להיות בעלי רקע מקצועי הנופל תחת אחד מהקודים הלאומיים לסיווג תעסוקתי בקנדה (NOC).

bottom of page