top of page

Home  >  Temporary Immigration  >  Study Permit  >  Study Permit Information

אישורי לימודים זמני

 

היתר לימודים הוא הרשאה בכתב שהונפקה לאזרח זר המאשר לו לעסוק בחינוך או הכשרה אקדמית, מקצועית, או לימודים אחרים שאורכם למעלה מ- 6 חודשים ונמצא במוסד לימודי ייעודי.

 

רשימת מוסדות למידה ייעודיים:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html


 

עובדה מעניינת (!) כל בתי הספר היסודיים והתיכוניים בקנדה מוגדרים ייעודיים אוטומטית.

 

קריטריונים להיתר לימודים:

 

• מכתב קבלה ממוסד לימודי (DLI)

• לשלם / להיות מסוגל לשלם שכר לימוד

• להיות מסוגלים לפרנס כלכלית את עצמם ובני משפחה:

• סכום הכספים הנדרש לשנה בנוסף לשכר הלימוד מחוץ למחוז קוויבק

o אתה (הסטודנט) - 10,000 $

o בן משפחה ראשון - 4,000 $

o כל בן משפחה מלווה נוסף - 3,000 $

• לעבור את הבדיקה הרפואית במידת הצורך

 

עובדה מעניינת (!)  בני משפחה המלווים של סטודנט זר פטורים מהשגת מכתב קבלה, אם הם ירצו ללמוד בקנדה. בנוסף, בן / בת זוג של הסטודנט הזר במשרה מלאה ב- DLI עשוי לקבל אישור עבודה פתוח.

 

פטורים מהיתר לימודים:

 

• בני משפחה של דיפלומטים, אנשי צוות שגרירויות או נציגים מוסמכים זרים.

• חברי הכוחות המזוינים של מדינה המיועדת לעניין חוק כוחות הביקור

• אדם המבקש להירשם לתכנית לימודים קצרה טווח של חצי שנה ומטה

• אינדיאנים רשומים

 

קטינים:

לפעמים ילדים קטינים אינם זקוקים להיתר לימוד על מנת ללמוד בקנדה, כולל:

• קטינים הלומדים בגן

• תובעי פליטים או ילדים של תובעי פליטים

• ילדים בקנדה, אשר הוריהם מורשים לעבוד או ללמוד בקנדה ורוצים ללמוד בגן, בית ספר יסודי או בית ספר תיכון.

 

קטינים צריכים להגיש בקשה להיתר הלימוד במקרים הבאים:

 

• כאשר אותם ילדים מגיעים לגיל בגרות (תלוי במחוז) הם חייבים להגיש בקשה להיתר.

• כאשר הם נשלחים ללמוד בקנדה בעצמם

• כדי להיכנס לקנדה בפעם הראשונה כסטודנט

 

כיצד מוערכת הבקשה?

 

בדומה לכל שכבות התושבים הזמניים, יש לטפל בנקודות הבאות:

 

1. התקבל ללימודים על ידי ה- DLI

2. יכול להוכיח מצב כלכלי ויכולת לפרנס את עצמו ובני משפחה

3. יכול להוכיח, שהכוונה היא זמנית ותעזוב את קנדה ברגע שתוקף האישור יפוג

4. לא להוות אישיות לא קבילה

 

למידע:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit.html

bottom of page