top of page

Home  >  Temporary Immigration  >  Work Permit  >  Positive LMIA

אישורי עבודה על בסיס LMIA

 

היתר עבודה שהונפק תחת קטגוריה זו הוא למעסיק הספציפי. על מנת להחליף את המעסיק, העובד

 צריך לקבל אישור ממחלקת תעסוקה ופיתוח חברתי  (ESDC).

 

LMIA (מערכת הערכת השפעות על שוק העבודה) היא פניית המעסיק בכתב ל- ESDC על חוסר אפשרות להעסיק אזרח קנדי ​​או תושב קבע. על המעסיק להגיש ראיות לכך שהוא חיפש מועמד מקומי והוא לא הצליח למצוא כזה (דרישת פרסומת לפחות 4 שבועות). קצין ESDC ישקול את ההשפעה על שוק העבודה הקנדי ומספר גורמים נוספים. LMIA חיובי או ניטרלי מאפשר לאזרח זר לקבל היתר עבודה.

 

במקרים מסוימים, היתר עבודה עשוי להיות פטור מדרישות פרסום המשרה. כגון במקרה של העצמאי, מבוסס LMIA. לחלק מה- LMIA ישנן דרישות שונות לפרסום:

https://www.canada.ca/iw/employment-social-development/services/foreign-workers/variations.html

 

יש רשימת עיסוקים, שלא תונפק להם LMIA:

https://www.canada.ca/iw/employment-social-development/services/foreign-workers/refusal.html

 

אם לא נפלת תחת הקטגוריה של המועמדים הפטורים LMIA, תצטרך LMIA חיובי כדי לקבל הצעת עבודה.

 

למידע:

https://www.canada.ca/iw/employment-social-development/services/foreign-workers.html

 

להלן מסלול מיוחד המאפשר עיבוד קצר יותר מהרגיל של LMIA:

 

 Global Talent Stream - אין צורך בפרסומת, זמן עיבוד קצר.

מסלול מיוחד זה מאפשר להגיש בקשה ל- LMIA ולקבל החלטה בפרק זמן קצר מאוד (2-4 שבועות).

 

אתה עשוי להיות זכאי לקטגוריה A  ב-Global Talent Stream אם הופנה על ידי אחד השותפים הייעודיים של המסלול ואתה שוכר כישרון ייחודי ומיוחד. 

 

https://www.canada.ca/iw/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent/requirements.html#h13

 

או

 

אתה עשוי להיות זכאי לקטגוריה B של Global Talent Stream אם אתה מבקש להעסיק עובדים זרים מיומנים מאוד למילוי תפקידים במקצועות שנמצאים ברשימת עיסוקי הטאלנטים של מסלול זה. הפניה משותף בפרויקט אינה נדרשת כדי להיות זכאית לקטגוריה B.

 https://www.canada.ca/iw/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent/requirements.html#gtol

 

יש להגיש תוכנית יתרונות בשוק העבודה מגיוס המועמד, ללא דרישת פרסום המשרה.

bottom of page