top of page

Home  Immigration  >  Skilled Immigration  >  Federal

הגירה פדרלית לאנשי מקצוע


 

הקטגוריות הכלכליות מיועדות למועמדים שיש להם מיומנויות ותעסוקות ספציפיות העונות על צרכי שוק העבודה בקנדה ויתרמו לכלכלה הקנדית. זה כולל עיסוקי ניהול, עיסוקים מקצועיים, עיסוקים טכניים ומקצועות מיומנים.

 

עובדים מיומנים, המעוניינים להגר לקנדה, נבחרים ומוענקים תעודת תושב קבע (PR) על סמך השכלתם, ניסיון בעבודה, ידע באנגלית או צרפתית וגורמים אחרים.

 

לכל תוכנית יש דרישות מינימום משלה, אבל בתכניות ניסיונות (פיילוט) בדרך כלל מספיק כדי לעמוד במינימום. במערכת Express Entry המועמדים מקבלים נקודות ורק הטובים ביותר נבחרים.

 

:למידע נוסף

https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=010&top=4

 

לרוב, ההגירה הפדרלית לאנשי מקצוע מוערכת ומעובדת באמצעות מערכת Express Entry, עם זאת, ישנם כמה פיילוטים המאפשרים הגירה דרך מחוזות. ניתן למצוא מידע למעטה.

bottom of page