top of page

Home  Immigration  >  Skilled Immigration  >  Federal  > Express Entry

ee.jpg

Exspress Entry היא תוכנית פדרלית המיועדת למהגרים שרוצים להתיישב בקנדה לצמיתות ולקחת חלק בכלכלה שלנו. Exspress Entry היא סוג של הגירה כלכלית.

 

מדוע הגירה כלכלית חשובה כל כך לקנדה?

 

מכוון שקנדה חזתה את צמיחה אטית בתוצר, פריון שלילי ומספר הולך וגדל של עובדים שיפרשו בקרוב, קנדה צריכה לחשוב על עתידה. לא פלא ששני שלישים של מועמדים חדשים מוזמנים דרך הזרם הכלכלי של מערכת ההגירה המקוונת, המכונה Exspress Entry. זו אמונה חזקה של האומה הקנדית, שהגירה תסייע לקנדה להגביר את ביצועיה.

 

Express Entry היא מערכת ליישום הגירה מקוונת. זה מאפשר לאנשים להגיש פרופיל ולהיחשב כמהגרים מיומנים. מועמדים בעלי הדירוג הגבוה ביותר מוזמנים להגיש בקשה לתושבות קבע.

 

חשוב להזכיר, כי אחת ממטרות Exspress Entry - לאפשר למעסיקים המחוזיים והטריטוריאליים הפוטנציאליים לגייס ולבחור מהגרים מיומנים ממאגר המועמדים.

 

ישנן שלוש תוכניות הגירה עיקריות הזמינות כיום תחת קטגוריית Exspress Entry, אולם, על מנת להיות זכאי לפחות לאחת מהן, על המועמד לעמוד בדרישות המינימום הכלליות.

 

הדרישות יחושבו על סמך היבטים שונים, כגון:

1. תוצאות מבחני שפה (המבחן צריך להיבחן בשנתיים האחרונות ורק על ידי המוסד המוסמך)

2. ניסיון בעבודה מקצועית

3. השכלה (יש להעריך)

4. גיל

5. הצעות עבודה

6. יכולת הסתגלות

 

בנוסף לעמידה בקריטריוני הזכאות, על המועמד ובני משפחתו לעבור את הבדיקה הרפואית ובדיקות קרימינליות ולעמוד בדרישות כלכליות בסיסיות  להסדר הראשוני במקום חדש לפי גודל משפחתם.

 

לחישוב ציון שלך ב-CRS (מערכת דירוג המקיפה): https://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp

 

אזרח זר יכול להגיש מועמדות רק תחת אחת מתוכניות ההגירה הכלכלית של Exspress Entry ורק אם וכאשר התקבלה ההזמנה להגיש מועמדות (ITA .(ITA ייעץ למבקש לאיזה זרם כלכלי יוערך הבקשה, ועל המבקש לעמוד בקריטריונים של זרם זה ולהיות מסוגל להוכיח את כל המידע שהוזן קודם לכן.

למידע נוסף: https://www.canada.ca/he/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html


 

1. FEDERAL SKILLED WORKER- FSW

 

הבחירה מבוססת על יכולתו של המועמד להתיישב בקנדה ולתרום לכלכלה הקנדית.

 

לאחר עמידה בדרישות המינימום, המועמד יוערך בנוסף מול מערכת דירוג (CRS) ועליו להשיג ציון חולף בטבלת הבחירה. חשוב להזכיר כי על המבקש לעמוד בדרישות ביום בו הוא פונה לקבלת סטטוס וכן במועד בו אושרה הבקשה. המשמעות היא שהמבקש צריך להיות בעל ההערכה המאושרת ותוצאות בדיקת שפה הנוכחיות, כשהוא נכנס למאגר Exspress Entry.

לאחר קבלת ציון נקודות ה- CRS, המועמדים נדרשים להירשם ל- Service Canada Job Bank ולהמתין להזמנה להגיש מועמדות.

 

הגורמים העיקריים לכניסה לתכנית זו הם:

1. שפה CLB 7 ומעלה

2. ניסיון לפחות של שנה ברצף בעשר השנים האחרונות, שהייתה במשרה מלאה ב- NOC 0, A או B.

3. הושלמה בהצלחה הערכת אישורים בתחום השכלה.

4. הצעת עבודה היא אופציונלית ותספק למועמד נקודות נוספות. זה חייב להיות:

• קבוע, לא עונתי ומשרה מלאה.

• NOC O, A או B

 

למידע נוסף: https://www.canada.ca/he/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/federal-skilled-workers.html


 

   2.FEDERAL SKILLED TRADES-FSTP

 

הבחירה מבוססת על כשירותו של המבקש בענף עבודה ספציפי.

 

שלא כמו ה- FSWP, הפונים בזרם זה אינם מוערכים על מערכת ניקוד ואין דרישות השכלה. חשוב מאוד להזכיר כי יש לעמוד בדרישות המינימום עבור Exspress Entry .

העיסוק חייב להיות ברמה מיומנות B באחד המקצועות הבאים:

 

1. עיסוק תעשייתי, חשמל או בנייה

2. עיסוק בתחזוקה והפעלת ציוד

3. מפקחים ועיסוקים טכניים במשאבי טבע, חקלאות ותחומים נלוויים.

4. מפקחי עיבוד, ייצור ושירותים ומפעילי בקרה מרכזית.

5. שפים וטבחים

6. קצבים ואופים

 

הזכאות מוערכת בהתבסס על הגורמים הבאים:

 

1. שפה CLB 5 לדיבור והאזנה ו- CLB 4 לקריאה וכתיבה

2. ניסיון בעבודה - לפחות שנתיים של ניסיון במשרה מלאה בחמש השנים האחרונות.

3. על המבקש לעמוד בדרישות התעסוקה הרלוונטיות, למעט הדרישה לתעודת הכשרה

4. הצעה למשרה לפחות לשנה אחת או תעודת סיווג

 

למידע נוסף: 

https://www.canada.ca/he/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/skilled-trades.html


 

    3. (Canadian Experience Class (CEC

 

זהו מסלול לתושבים זמניים בעלי אישור עבודה למעבר לסטטוס תושבי קבע.

 

המועמד יכול להגיש בקשה רק אם הוא עבד בקנדה עם רשיון עבודה זמני בתוקף.

 

הזכאות מוערכת באמצעות CRS בהתבסס על הגורמים הבאים:

 

1. לפחות 12 חודשי ניסיון עבודה קנדי במשרה מלאה

2. ניסיון בעבודה זו נצבר בשלוש השנים האחרונות

3. העבודה הייתה ב- NOC O, A או B

4. CLB7 ברמה האנגלית

 

למידע נוסף: 

https://www.canada.ca/he/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/canadian-experience-class.html

Federal Skilled Worker Program (FSWP)
Federal Skilled Trade Progam (FSTP)
Canadian Expiriene Class (CEC)
bottom of page