top of page

Home  >  Temporary Immigration  >  Work Permit  >  Exempt LMIA

בעוד שרוב התוכניות מחייבות את המעביד לעבור את תהליך LMIA, ישנם כמה חריגים:

 

תכנית ניידות בינלאומית

 

https://www.canada.ca/he/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/eligibility/open.html

 

אזרח זר יכול לקבל היתר עבודה רק לאחר שהמעסיק מסר מידע רלוונטי הבא למחלקה הפדרלית להגירה, פליטים ואזרחות קנדית (IRCC) וקיבל את האישור.

 

• הסכמים

• הסכמי סחר חופשי בינלאומי (כגון NAFTA, ועוד כמה)

• הסכמים פרובינציאליים או טריטוריאליים

• אינטרס קנדי:

עבודה תחת קטגוריה זו תיצור או תשמור על יתרונות או הזדמנויות חברתיות, תרבותיות או כלכליות משמעותיות עבור אזרחים קנדים או תושבי קבע.

• תועלת משמעותית

1. לעצמאים ובעלי עסקים

2. תעבירי פנים חברות: מאפשרים לאנשים בעלי ידע מיוחד או שהם מנהלים בכירים לקבל היתר         עבודה.  

3. אנשי תיקון חירום או אנשי תיקונים לציוד ללא אחריות

4. עובדי טלוויזיה וקולנוע

 

• תעסוקה הדדית

מאפשרת לאזרחים זרים לעבוד בקנדה כאשר קנדים קיבלו את אותה ההזדמנות בחו"ל. זה לא חייב להיות חילופי אנשים אחד לאחד.

• קטגוריה כללית

• הסכמי תעופה המסחרית

• ניסיון בינלאומי של קנדה

זה מאפשר לנוער אפשרות לטייל ולעבוד בקנדה.

דרישות זכאות:

1. למדינת האזרחות של המועמד ישנו הסכם עם קנדה 

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp?country=all&cat=NA&#country_category_name_cont OR

2. השתמש בארגון מוכר

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/ros.asp

לפי תוכנית זאת תלויים אינם זכאים להתלוות לקנדה.

• חילופי אנשים אקדמיים

• אמנויות במה

 

• ממונה על ידי השר:

1. עבודה הקשורה לתכנית מחקר, חינוך או הכשרה

2. מדיניות ציבורית, תחרותיות וכלכלה

 

• עבודות צדקה או דתיות (אישור עבודה הקשור למעסיקים)

 

• אחר

o מועמדים ללא אמצעי תמיכה כספית (פליטים)

o סיבות הומניטריות

o אם עבדת במשרה מלאה עבור מעסיק על היתר העבודה לפחות שנה ויש לך הצעת עבודה תקפה, הפטורה מ- LMIA

 

אין צורך בהיתר עבודה

 

למרות שאישורי עבודה אינם נדרשים לדברים הבאים, ויזה הקוונת  (eTA) או ויזת שהייה זמנית (TRV) עשויים להיות נחוצים בכניסה לקנדה:

• מבקרים עסקיים

• דיפלומטים

• ספורטאים זרים

• אנשי צבא

• חברי צוות חברות תעופה זרות

• כמורה

• אמנים תיוריים

• מרצה אורח

• כתבי סוכנות הידיעות

• מומחים עדים, בוחנים ומעריכים

• סטודנטים העוסקים בעבודה חלקית בקמפוס

 

למידע:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/need-work-permit-work.html

 

היתר עבודה פתוח - OWP

 

זה לא היתר לעבודה ספציפית.

 

הבאים הם חלק מאלו העשויים להיות זכאים להגיש בקשה ל- OWP:

• אלה שכבר עובדים בקנדה ובקשתם לקבלת מגורים קבועים קיבלו הערכת זכאות חיובית באחת מהאפשרויות הבאות:

1. תוכנית פדרלית לעובדים מיומנים (Federal Skilled Worker program)

2. תוכנית פדרלית למומחים מיומנים (Canadian Experience Class)

3. תוכניות מחוזיות למועמדים PNP

4. תוכנית פדרלית לעסקים מיומנים (Federal Skilled Trades Program)

5. תוכנית הומניטרית H&C

• בני משפחה של אנשים אשר בקשותיהם לסטטוס תושבי קבע אושרו תחת אחד תוכניות לעיל

• בן / בת הזוג או ידועים בציבור הנמצאים בקנדה

• בני זוג או ידועים בציבור של נציגים זרים ובני משפחה של אנשי צבא

• סטודנט זר שסיים מוסד למידה ייעודי וזכאי לתכנית להיתר עבודה לאחר סיום הלימודים                    (Post-Graduation Work Permit Program)

• סטודנטים שכבר אינם מסוגלים לעמוד בעלויות הלימודים

• לאיש יש אישור עבודה למעסיק ספציפי והוא מנוצל לרעה או נמצא בסיכון להתעללות ביחס לתפקידו בקנדה

• בן / בת זוג או ידועים בציבור של עובד מיומן או סטודנט בינלאומי

• בן / בת זוג או ידועים בציבור של מועמד בתוכנית פיילוט של הגירה למחוזות אטלנטיות (Atlantic Immigration Pilot Program)

• פליט, תובע סטטוס פליט, אדם מוגן או בן משפחתו

• נמצאים תחת צו הסרה שלא ניתן לאכוף

• בעלי היתר תושב זמני

• עובדים צעירים המשתתפים בתוכניות מיוחדות

 

    למידע:

 https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=177&top=17

No WorkPermit Required
International Mobility Program
Open Work Permit
bottom of page